دکتر احمدحسین شریفی

درباره استاد

معرفی

کارشناس تاریخ اسلام و مسائل فرهنگی

حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدحسین شریفی، در سال ۱۳۴۹ در روستای رزینی از توابع شهرستان نهاوند، دیده به جهان گشود. ایشان پس از طی تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی در همان روستا، در سال ۱۳۶۴ وارد حوزة علمیة شهرستان نهاوند شد. اما پس از یک سال تصمیم گرفت برای ادامة تحصیلات خود به حوزة علمیة قم هجرت نماید. به همین دلیل در سال ۱۳۶۵ وارد حوزة علمیة قم شد.
ایشان افزون بر تحصیلات حوزوی تا مقطع «خارج» و شرکت در درس‌های فقه و اصول فقهای بزرگی همچون آیات عظام وحید خراسانی، نوری همدانی، مکارم شیرازی و جوادی آملی، از سال ۱۳۷۱ به منظور آشنایی با حوزه‌های مختلف علوم انسانی وارد مؤسسة در راه حق (مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره) شد و پس از طی دوران عمومی (مقطع کارشناسی)، از سال ۱۳۷۶ وارد مقطع کارشناسی ارشد رشتة دین شناسی (فلسفة دین) مؤسسه شد.

در سال ۱۳۸۰ و پس از پایان مقطع کارشناسی ارشد رشتة دین‌شناسی تحصیلات دکتری خود را در رشتة فلسفة تطبیقی در همان مؤسسه ادامه داد و سرانجام در سال ۱۳۸۵ از رسالة دکتری خود با عنوان «معیار ثبوتی صدق قضایا» دفاع کرد. ایشان در کنار تدریس مباحث کلامی و فلسفی و اخلاقی (فلسفة اخلاق) در حوزه و دانشگاه و ارائة سخنرانی‌های علمی در برخی از دانشگاه‌های کشور، از سال ۱۳۷۲ به تحقیق و پژوهش در زمینة علوم اسلامی و فلسفی مشغول بوده ‌است و تاکنون مقالات و کتاب‌های متعددی در حوزه‌های یادشده به جامعة علمی و فرهنگی کشور تقدیم کرده ‌است. و تاکنون نیز چندین کتاب ایشان حایز رتبه‌های برتر کشوری و حوزوی شناخته شده است.

به عنوان مثال، کتاب «پژوهشی در عصمت معصومان» که با همکاری محقق ارجمند حسن یوسفیان به رشتة تحریر درآمده است در سال ۱۳۷۸ به عنوان اثر برتر حوزة علمیة قم در حوزة کلام و فلسفه شناخته شد. این کتاب در همان سال به عنوان کتاب سال دانشجویی نیز انتخاب گردید. همچنین کتاب عقل و وحی که این کتاب نیز با همکاری محقق ارجمند جناب آقای حسن یوسفیان نوشته شده است در سال ۱۳۸۲ به عنوان اثر برتر کنگرة دین‌پژوهان کشور انتخاب گردید و در سال ۱۳۸۴ به عنوان کتاب سال حوزة علمیة قم در رشتة کلام و فلسفه مورد تقدیر قرار گرفت و کتاب «آیین زندگی (اخلاق کاربردی)» ایشان نیز به عنوان کتاب سال حوزة علمیه قم در سال ۱۳۸۵ مورد تقدیر قرار گرفت. آقای شریفی مدت هشت ماه نیز معاونت آموزشی مؤسسة امام خمینی را برعهده داشت و هم اکنون عضو هیئت علمی گروه فلسفه موسسه آموزشی_پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) و همچنین معاون پژوهشی این مؤسسه می باشد.

استاد