دکتر ابوالفضل گائيني

درباره استاد

وضعيت تحصيلات دانشگاهي:

 • كارشناسي ارشد مديريت دولتي، گرايش مديريت منابع انساني / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
 • دكتري مديريت دولتي با گرايش رفتار سازماني

آخرين درجه تحصيلات حوزوي:

 •  درس خارج فقه و اصول آية الله وحيد خراساني، فلسفه و كلام آية الله جوادي آملي و آية الله مصباح، تفسير آية الله جوادي آملي

 

 1. پژوهشگاه حوزه دانشگاه / پژوهشي – اجرايي / معاون توسعه مدیریت و منابع، مشاور رئیس و محقق،  دبيرگروه ، مدير داخلي فصلنامه حوزه ودانشگاه ، عضو شوراي علمي گروه مديريت ، ، دبير شوراي نشر پژوهشگاه ، مدير گروه مديريت ؛
 2. پژوهشگاه علوم انساني / ارزياب / گروه مديريت؛
 3. دبير ويژه نامه مديريت فصلنامه حوزه و دانشگاه ؛
 4. مسئول كميته پژوهش انجمن علمي مديريت اسلامي؛
 5. عضو شوراي عالي علمي جوانان.
 6. عضو هيئت مديره انجمن مديريت اسلامي
 7. عضو هیأت مدیره انجمن رفتار سازمانی.
 1. فلسفه علوم اجتماعي / محقق – همكار
 2.  مديريت منابع انساني با نگرش اسلامي / محقق – همكار
 3. نقد مدرنيته / محقق – مجري
 4. مجري طرح تبيين و بررسي مباني معرفت شناسي ديني در مطالعات سازماني

 

– پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  جهت رتبه ممتاز پايان آموزش به ضميمه ارائه مقاله

– نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه آزاد اسلامي منطقه مركزي۱۳۸۰

– نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه آزاد اسلامي منطقه مركزي۱۳۸۲

– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي/ دين پژوهان

معارف در دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران

معارف / دانشكده مديريت دانشگاه تهران

معارف در دانشکده فني دانشگاه تهران

معارف در دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

معارف در دانشكده مديريت

معرفت شناسي در دانشكده علم و صنعت

علم النفس(انسان شناسي) در دانشكده علم و صنعت

مديريت اسلامي/ دانشكده مديريت/دانشگاه تهران

تئوري هاي سازمان و مديريت/دانشگاه مفيد

مديريت و سازمان با رويكرد اسلامي/دانشگاه قم

نظریه ای مدیریت دولتی/ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

مدیریت منابع انسانی در قرآن، حدیث و نهج­البلاغه/ دانشگاه پردیس فارابی

مفروضات و الگوهای مدیریت اسلامی//دانشگاه پردیس فارابی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن/ دانشگاه پردیس فارابی

مدیریت منابع انسانی/ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم

فلسفه مدیریت اسلامی / دانشگاه پردیس فارابی

پيش فرض‏هاي معرفت شناسي بر مديريت اسلامي / دكتر عابدي جعفري  / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

رساله دكتري: بررسي و تبيين انسان شناسي در مديريت اسلامي با تأكيد بر آراء حكمت متعاليه در علم النفس

– ارائه مقاله جنسيت و گزينش / ۱۳۷۹ / دانشكده ادبيات شريعتي مشهد

– ارائه مقاله مطالعه تطبيقي بين معرفت شناسي ديني و معرفت شناسي تفسيري در مطالعات سازماني / لندن/ آکسفورد/ کالج ست آنه

– ارائه سخنراني نسبت علم و دين/ دانشگاه دامغان/

– ارائه سخنراني در نشست تخصصي رويكردهاي روش شناختي در مديريت اسلامي/ دانشكده مديريت/دانشگاه تهران

– ارائه سخنراني در دوره آموزشي مديريت اسلامي در دانشگاه امام صادق

– ارائه سخنراني در دانشگاه امام حسين ع تحت عنوان: رويكرد هاي تفسيري به تئوري سازمان و مديريت  با نگاهي به آراي علامه طباطبايي در اعتباريات

– دبیر علمی نشست علمی تخصصی چالش هاي پيش روي روش شناسي مديريت اسلامي/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه۱۳۹۱

– دبیر علمی نشست علمی تخصصی بررسي و تبيين شاخص هاي فساد اداري از ديدگاه اسلام متناسب با سياست هاي ابلاغي برنامه پنجم  با مشاركت كميسيون مطالعات اسلامي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت/ ۱۳۹۱

– دبیر علمی نشست علمی تخصصی مديريت بانوان/۱۳۹۲

– دبیر علمی نشست علمی تخصصی «تبيين مباني نظري مديريت دانش: برگرفته از قرآن حكيم و مكتب اهل بيت(ع)»/۱۳۹۲

– میزگرد علمی « برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد اسلامی»/ انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه۱۳۹۴

– میزگرد علمی « مروری بر ویژگیهای مدیریت از دیدگاه اسلام»/ انجمن مدیریت اسلامی حوزه علمیه۱۳۹۴

– نشست علمی تخصصی روش‌شناسی نقد متون علوم انسانی/ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي۱۳۹۴

– نشست علمی تخصصی دلالت هاي تاريخ انتقال و تحول علوم در تمدن اسلامي ( نهضت ترجمه) جهت خط مشي گذاري تحول در علوم انساني/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۴

– نشست علمی تخصصی  مروری بر مفاهیم اصالت و رهبری اصیل و طرح چند پرسش فلسفی/پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۵

– اجلاسه نهایی کرسی «ارائه چارچوبی روش شناختی برای علوم اجتماعی اسلامی/ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۱۳۹۵

– کرسی علمی ترویجی مروری بر مفاهیم رهبری و اخلاق معنوی/ گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی دفتر تبلیغات قم

– دبیر کمیته فلسفه اخلاق و مدیریت/ کنفرانس بین المللی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف ۱۳۹۵

– مصاحبه علمی روش شناسی پژوهش های فقهی در مدیریت اسلامی(با تأکید بر حوزه موضوع شناسی) (گروهی)

– ناقد  میزگرد علمی : مروری بر ویژگی­های مدیریت از دیدگاه اسلام/۱۳۹۵