دکتر احمد رهدار

درباره استاد

معرفی

 • تحصیلات حوزوی: خارج فقه و اصول (از سال ۱۳۸۰ تاکنون) در محضر آیات عظام: عبدالله جوادی آملی، صادق آملی لاریجانی، سید محمدمهدی میرباقری، عباس کعبی، سعید واعظی، سید احمد خاتمی و احمد عابدی.
 • تحصیلات دانشگاهی: کارشناسی (۱۳۸۱) و کارشناسی ارشد (۱۳۸۵) در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قم) و دکترا (۱۳۹۲) در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (تهران).
 • مؤسس «مرکز مطالعات و تحقیقات غرب‌شناسی» زاهدان (۱۳۸۴).
 • دبیر گروه «تاریخ و اندیشه معاصر» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم (۱۳۸۲ ـ ۱۳۸۶).
 • عضو گروه پژوهشی «مرکز مطالعات اسلام و غرب» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم (۱۳۸۴ ـ ۱۳۹۲).
 • عضو گروه پژوهشی «پژوهشکده علوم سیاسی» پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران (۱۳۸۵ ـ ۱۳۸۷).
 • مؤسس و رئیس «مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح اندیشه» قم (۱۳۸۶ تاکنون).
 • عضو گروه پژوهشی «اسلام و سکولاریسم» در مرکز پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی صدرا در تهران (۱۳۸۷ ـ ۱۳۸۹).
 • عضو شورای علمی مرکز«مطالعات اجتماعی و تمدنی» در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم (۱۳۹۲ تاکنون).
 • عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم (۱۳۹۳ ـ …).
 • مدیر گروه فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم قم (۱۳۹۴ ـ …).

 

فعالیت‌های دانشگاهی

الف) تدریس‌ در دانشگاه‌ها

 • «تاریخ تحولات سیاسی معاصر» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در مقطع کارشناسی (۱۳۸۴ ـ …).
 • «ریشه‌های انقلاب اسلامی» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در مقطع کارشناسی (۱۳۸۵ ـ …).
 • «انقلاب اسلامی» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در مقطع کارشناسی (۱۳۸۴ ـ …).
 • «جامعه‌شناسی انقلاب» در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم در مقطع کارشناسی (۱۳۸۵ ـ …).
 • «تاریخ تحولات سیاسی معاصر» در دانشگاه آزاد زاهدان در مقطع کارشناسی (۱۳۸۸).
 • «نظام سیاسی و دولت در اسلام» در دانشگاه آزاد زاهدان در مقطع کارشناسی (۱۳۸۸).
 • «نهضت‌ها و دولت‌های شیعی» در دانشگاه ادیان قم در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۸۸).
 • «جامعه‌شناسی سیاسی» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۸۹).
 • «فلسفه علم الاجتماع» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۸۹).
 • «فلسفه تاریخ»، در دانشگاه ادیان قم در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۹۰).
 • «شرق‌شناسی و اسلام» در مؤسسه آموزش عالی امام رضا (ع) در مقطع سطح ۴ حوزه (۱۳۹۰).
 • «مبانی اندیشه سیاسی در اسلام» در دانشگاه علامه طباطبایی (تهران) در مقطع کارشناسی (۱۳۹۰).
 • «انقلاب اسلامی» در دانشگاه علامه طباطبایی (تهران) در مقطع کارشناسی (۱۳۹۰).
 • «فقه سیاسی» در دانشگاه علامه طباطبایی (تهران) در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۹۱).
 • «جامعه‌شناسی سیاسی» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۹۱ ـ …).
 • «جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی ایران معاصر»، در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۹۳).
 • «فقه سیاسی تطبیقی» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۹۴ ـ …).
 • «اندیشه اجتماعی متفکران جهان اسلام» در دانشگاه باقرالعلوم در مقطع دکتری (۱۳۹۴).
 • «جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی معاصر» در جامعه المصطفی در مقطع دکتری (۱۳۹۴).
 • «مواجهه مسلمانان با تمدن غرب» در جامعه المصطفی در مقطع دکتری (۱۳۹۴).
 • «دین و سیاست» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مقطع کارشناسی ارشد (۱۳۹۴ ـ …).
 • «فقه سیاسی و مسایل مستحدثه» در دانشگاه باقرالعلوم (ع) در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (۱۳۹۴ ـ …).

 

ب) فعالیت در پایان‌نامه‌ها

ب ـ ۱) استاد راهنما

 • استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی خانم ام‌البنین مشکانی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با عنوان «پیامدهای فرهنگی جهانی شدن»، دفاع شده در سال ۱۳۸۶٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی خانم ام‌البنین خمری در حوزه علمیه زابل با عنوان «جایگاه فرهنگی زن در معارف اسلامی»، دفاع شده در سال ۱۳۸۷٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مرتضی رجایی در دانشگاه ادیان قم با عنوان «قابلیت‌ها و توان‌مندی‌های اسلام در تولید و مدیریت تکنولوژی؛ با تأکید بر دیدگاه سید منیرالدین هاشمی و رضا داوری اردکانی»، دفاع شده در ۶/۴/۱۳۹۱٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای سید محمدرضا نواب در دانشگاه ادیان قم با عنوان «نقش فقه و فقیهان در نهضت‌های معاصر ایران»، دفاع شده در تابستان ۱۳۹۱٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای یحیی عبداللهی در دانشگاه ادیان قم با عنوان «بررسی تطبیقی عامل محرک تاریخ در اندیشه علامه طباطبایی و علامه سید منیرالدین هاشمی»، دفاع شده در تابستان ۱۳۹۱٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه ارشد آقای داود حیدری در دانشگاه معارف قم با عنوان «تأثیرات مدرنیته بر ارزش‌های اخلاقی در جامعه اسلامی ایران»، دفاع شده در بهار ۱۳۹۴٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه سطح سه حسین‌علی جباری در حوزه علمیه قم با عنوان «زمینه‌های شکل‌گیری جریان سلفی ـ تکفیری در اهل سنت ایران»، دفاع شده در پاییز ۹۴٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه سطح سه سرکار خانم مرضیه پایداریان در حوزه علمیه خواهران با عنوان «بیداری اسلامی از منظر تئوری‌های حکومت در تشیع و تسنن»، دفاع شده در زمستان ۹۴٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه سطح سه سرکار خانم طیبه فیروزکوهی در حوزه علمیه خواهران با عنوان «تأثیر آموزه امامت بر سیاست نظری و عملی صفویه»، دفاع شده در تابستان ۹۵٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه سطح سه سرکار خانم لیلا هراتی در حوزه علمیه خواهران با عنوان «تأثیر اندیشه‌های کلامی شیعه بر جنبش‌ها و نهضت‌های سیاسی دوره قاجار»، دفاع شده در تابستان ۹۵٫
 • استاد راهنمای پایان‌نامه سطح سه سرکار خانم زینب عالی در حوزه علمیه خواهران با عنوان «تأثیر آموزه کلامی لعن برقبض و بسط سیاست عملی و نظری در عصر صفوی»، دفاع شده در پاییز ۹۵٫

 

ب ـ ۲) استاد مشاور

 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا منیری در دانشگاه معارف قم با عنوان «انقلاب اسلامی؛ احیای دین در عرصه جهانی»، دفاع شده در سال ۱۳۸۸٫
 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای مصطفی سیاسر در دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان: «غایت هنر از نگاه ابن عربی و هایدگر»، دفاع شده در سال ۱۳۸۸٫
 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای سید وحید مطهری در دانشگاه معارف قم با عنوان: «آیت‌الله خوئی و انقلاب اسلامی»، دفاع شده در سال ۱۳۸۹٫
 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد آقای اسماعیل فیضی‌وش در دانشگاه معارف قم با عنوان: «نقش اجتهاد شیعی در پیروزی انقلاب اسلامی»، دفاع شده در تابستان ۱۳۸۹٫
 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناشی ارشد خانم منصوره خسروی در دانشگاه سیستان و بلوچستان با عنوان: «بررسی تطبیقی الگوی ولایت فقیه و الگوی نظارت فقیه با تأکید بر اندیشه‌های فقه سیاسی حضرت امام و آیت‌الله خویی»، دفاع شده در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۰٫
 • استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی ارشد خانم راضیه قاسمی فیروزآبادی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با عنوان «رابطه اسلام و مدرنیته از دیدگاه جنبش‌های اسلامی دهه اخیر»، دفاع شده در پاییز ۱۳۹۳٫

 

ب ـ ۳) استاد داور

 • استاد داور پایان‌نامه دکتری احمد رضاپور در دانشگاه معارف قم با عنوان «قدرت نرم و آینده انقلاب اسلامی با تأکید بر نقش دانشگاه»، دفاع شده در زمستان ۱۳۹۳٫
 • استاد داور پایان‌نامه دکتری سید مهدی علی‌زاده موسوی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با عنوان «نقد و بررسی تأثیرات سلفی‌گری بر بیداری اسلامی و راه‌کارهای جمهوری اسلامی ایران»، دفاع شده در زمستان ۱۳۹۳٫
 • استاد داور پایان‌نامه سطح چهار (حوزوی) مهدی رفیعی‌پور در حوزه علمیه قم با عنوان «بررسی عوامل افول و زوال نظام سیاسی در اندیشه ابن خلدون، کرین برینتون و آیت‌الله خامنه‌ای»، دفاع شده در زمستان ۱۳۹۳٫
 • استاد داور پایان‌نامه دکتری حسین احمدی سپیدان در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با عنوان «نظریه قدرت در قرآن کریم»، دفاع شده در بهار ۱۳۹۴٫
 • استاد داور پایان‌نامه ارشد محمدعلی صادق‌زاده در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های روابط ایران و مصر پس از انقلاب ۲۰۱۱»، دفاع شده در بهار ۱۳۹۴٫
 • استاد داور پایان‌نامه دکتری محمدمهدی امامی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با عنوان «بررسی عوامل و شاخص‌های پایداری و ناپایداری سیاسی در حکومت دینی از دیدگاه امام علی و تطبیق آن بر نظام جمهوری اسلامی»، دفاع شده در تابستان ۱۴۹۴٫
 • استاد داور پایان‌نامه کارشناسی ارشد کاظم محدثی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم با عنوان «بررسی تطبیقی عدالت سیاسی در اندیشه امام خمینی و آیت‌الله نائینی»، دفاع شده در بهار ۱۳۹۴٫
 • استاد داور پایان‌نامه کارشناسی ارشد محمدحسین قربانیان در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «بررسی تحلیلی تحقیقات تاریخ اسلام در مراکز عملی برزیل»، دفاع شده در ۹/۴/۹۴٫
 • استاد داور پایان‌نامه کارشناسی ارشد محمدرضا رضایی الوار در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «سیر تکوین اندیشه حاکمیت سیاسی با تأکید بر نزول آیات مدنی قرآن»، دفاع شده در بهار ۹۵٫
 • استاد داور پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسین کاووسی الوار در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «پیدایش و تطور مصلحت در فقه سیاسی شیعه تا پایان قرن ششم»، دفاع شده در تابستان ۹۵٫
 • استاد داور پایان‌نامه دکتری علی آقاجانی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «تأثیر مناقشات کلام سیاسی بر رقابت‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران و ارائه راه‌کارهای مدیریت مناقشات»، دفاع شده در بهار ۹۵٫
 • استاد داور پایان‌نامه دکتری قاسم روان‌بخش در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با عنوان «گونه‌شناسی اسلام التقاطی در ساحت ارزش‌های سیاسی و تطبیق آن بر جریان‌های سیاسی پس از انقلاب اسلامی ایران»، دفاع شده در پاییز ۹۵٫
 • استاد داور پایان‌نامه سطح سه مرتضی سلیمانی‌نسب در حوزه علمیه قم با عنوان «پیامدها و تأثیرات نهضت تنباکو بر عمل‌کرد سیاسی ـ اجتماعی روحانیت شیعه در ایران»، دفاع شده در تابستان ۹۵٫
 • استاد داور پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسین میرچراغ‌خانی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «آراء و مواضع سیاسی سید حسن نصرالله و بازتاب آن در جهان عرب»، دفاع شده در پاییز ۹۵٫
 • استاد داور پایان‌نامه دکتری حامد مشکوری نجفی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) با عنوان «نظریه اخلاق سیاسی از منظر امام خمینی»، دفاع شده در ۴/۹/۹۵٫

 

فعالیت‌های همایشی

الف) دبیری همایش‌ها

 • دبیر همایش «یک‌صدمین سال‌گرد نهضت مشروطیت ایران و نقش علمای شیعه در آن»، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲).
 • دبیر همایش «بررسی و نقد نظریه‌پردازی غرب درباره انقلاب اسلامی ایران»، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، پاییز ۱۳۸۳).
 • دبیر همایش «استعمار فرانو»، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۶).
 • دبیر همایش «تشیع و مدرنیته در ایران معاصر»، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۷).
 • دبیر همایش «فلسفه سیاسی انتظار»، (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۴/۵/۱۳۸۹).
 • دبیر همایش «تحول علوم انسانی با محوریت اندیشه‌های علامه سید منیرالدین حسینی الهاشمی»، (تهران: دانشگاه تهران، ۲۱/۲/۱۳۹۰).

 

ب) ارایه سخنرانی در همایش‌ها

ب ـ ۱) همایش‌های داخل کشور

 • همایش پاس‌داشت مقام استاد، (سمنان: دانشکده مهندسی، بهار ۱۳۷۷): نقش بنیادهای راکفلر، کارینگی و هنری فورد در تربیت استاد در دانشگاه‌های جهان سوم.
 • همایش علم و دین، (مشهد: دانشگاه فردوسی ـ تابستان ۱۳۸۴): چالش فلسفه سیاسی غرب با فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی ایران.
 • همایش جنبش دانش‌جویی و آرمان تحقق دولت اسلامی، (تهران: دانشکده شهید رجایی لویزان، تابستان ۱۳۸۴): چالش‌های دموکراسی.
 • همایش گفت‌وگوی دینی در هزاره سوم، (نجف‌آباد: دانشگاه آزاد، پاییز ۱۳۸۵): شرایط مناسب برای گفتگوی دینی انقلاب اسلامی با دنیای غرب.
 • همایش ایران ۱۴۰۴ ام‌القرای اسلامی، (اصفهان: دانشگاه صنعتی، پاییز ۱۳۸۵): تأثیر انقلاب اسلامی بر بیداری دینی در دنیای معاصر.
 • همایش شهید مطهری و غرب، (تهران: دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد شهرک غرب، بهار ۱۳۸۶): تأثیر فلسفه اسلامی بر فلسفه غرب مدرن.
 • همایش تاریخ تفکر، سنت تحول، (ارومیه: دانشگاه ارومیه ـ مرداد ۱۳۸۶): انقلاب اسلامی؛ پایگاه گذار شیعه از دو دستگاه سیاسی خلافت و سلطنت.
 • همایش تاریخ فردا، (اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی، پاییز ۱۳۸۶): ظرفیت‌های امکانی دین برای تمدن‌سازی.
 • همایش ما و غرب، (کرمانشاه: دانشگاه رازی، پاییز ۱۳۸۶): ما و ظرفیت‌های امکانی پرسش از غرب.
 • همایش روشن‌فکری دینی، (تهران: دانشگاه صنعتی شریف، ۳۰/۹/۱۳۸۶): سیر حرکت شیعه از حاشیه به هسته قدرت سیاسی.
 • همایش هژمونی رسانه‌ای غرب علیه انقلاب اسلامی ایران، (زاهدان: دانشکده مهندسی شهید نیک‌بخت، ۱۵/۲/۱۳۸۷): سطح درگیری‌ انقلاب اسلامی با غرب.
 • همایش یاران فرهنگ، (اراک: دانشگاه آزاد، ۱۷/۵/۱۳۸۷): چالش‌های انقلاب اسلامی در دهه چهارم.
 • همایش وارثین، (تهران: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۸/۵/۱۳۸۷): گذار از پرسش‌‌های غربی به پرسش‌های بومی.
 • همایش انقلاب اسلامی و آرمان تشکیل جامعه نمونه، (تهران: دانشگاه شهید رجایی، ۵ و ۶/۶/۱۳۸۷): منطق گذار در انقلاب اسلامی ایران.
 • همایش اولین نشست اعضای فارغ‌التحصیل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، (ری: دانشکده علوم و حدیث، ۶/۸/۱۳۸۷): دغدغه‌های نسل سوم انقلاب اسلامی در دهه چهارم.
 • همایش بررسی آراء سید احمد فردید، (تهران: دانشکده ادبیاتِ دانشگاه علامه طباطبایی، ۲۹/۷/۱۳۸۷): فلسفه و زمان.
 • همایش آن سوی توسعه، (تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۶/۸/۱۳۸۷): انقلاب اسلامی و گذار از توسعه غربی به توسعه بومی.
 • همایش تاریخ فردا، (اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی، ۱۶/۸/۱۳۸۷): نسبت گفتمان حضرت امام (ره) با اندیشه اسلامی و غربی.
 • همایش غزه خونین، (قم: سالن همایش‌های مدرسه عملیه معصومیه، ۳/۱۱/۱۳۸۷): مقاومت فلسطینی از منظر فلسفه تاریخ تشیع.
 • همایش بررسی تطبیقی انقلاب‌های بزرگ جهان، (اراک: فرهنگ‌سرای آیینه، ۲۰/۱۱/۱۳۸۷): تمایزات انقلاب اسلامی با انقلاب‌های بزرگ جهان.
 • همایش روشن‌فکری دینی و دین روشن‌فکری، (همدان: دانشگاه بوعلی، ۱۲/۱۲/۱۳۸۷): بررسی تطبیقی روشن‌فکری دینی در ایران و غرب.
 • همایش اسلام و سکولاریسم، (شیراز: دانشگاه شیراز، ۲۰/۱۲/۱۳۸۷): مواجهه اسلام و سکولاریسم پس از انقلاب اسلامی ایران.
 • همایش بررسی ابعاد عملیات روانی علیه عدالت و پیش‌رفت، (شیراز: مرکز پژوهش‌های استانداری، ۲۰/۱/۱۳۸۸): پرسش‌های بنیادین انقلاب اسلامی.
 • همایش دیدار با مدینه فاضله، (اصفهان: دانشگاه صنعتی، ۵/۲/۱۳۸۸): پیش‌زمینه‌های مدنیت سیاسی برای گذار به جامعه مهدوی.
 • همایش دیدار با مدینه فاضله، (اصفهان: دانشگاه صنعتی، ۱۲/۲/۱۳۸۸): دعای ندبه؛ سند چشم‌انداز انتظار (سبک بایسته زندگی برای گذار به جامعه مهدوی).
 • همایش دیدار با مدینه فاضله، (اصفهان: دانشگاه صنعتی، ۱۹/۲/۱۳۸۸): جامعه مهدوی؛ گذار از یوتوپیاهای غربی.
 • همایش انقلاب اسلامی و غرب، (خرم‌آباد: دانشگاه لرستان، ۲۱/۲/۱۳۸۸): وجوه اثباتی و سلبی انقلاب اسلامی ایران.
 • همایش دولت اسلامی؛ گذار از دولت مدرن، (تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۲۲/۲/۱۳۸۸): نقد مبانی فلسفی دولت مدرن.
 • همایش جریان‌شناسی نفاق، (تهران: دانشکده علوم دانشگاه تهران، ۱۲/۵/۱۳۸۸): جریان‌شناسی نفاق در صدر اسلام.
 • همایش مبانی تحول در دانش ارتباطات، (تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۳/۵/۱۳۸۸): بررسی تطبیقی ارتباط در عالم غیب و عالم عین.
 • همایش کنگره عرش، (اصفهان: دانشگاه صنعتی، ۲۳/۷/۱۳۸۸): نقش خواص در تحولات صدر اسلام.
 • همایش آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، (اهواز: دانشگاه شهید چمران، ۱۵/۸/۱۳۸۸): آسیب‌شناسی جایگاه روحانیت در دوره انقلاب اسلامی.
 • همایش آسیب‌شناسی اندیشه سیاسی دوره جمهوری اسلامی، (اراک: دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک، ۱۶/۸/۱۳۸۸): نسبت سه تئوری ولایت، نظارت و وکالت فقیه.
 • همایش تمدن‌سازی اسلامی، (اراک: دانشگاه علم و صنعت،‌ ۲۲/۸/۱۳۸۸): تمدن اسلامی در مواجهه با تمدن غرب.
 • همایش دانشجو و پیام شهدای ۱۶ آذر، (کرمان: دانشگاه علوم پزشکی، ۱۸/۹/۱۳۸۸): جنگ نرم در عصر استعمار فرانو.
 • همایش پرسش‌های بنیادین در اندیشه سیاسی، (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۲/۱۱/۱۳۸۸): تطور فقه سیاسی شیعه.
 • همایش گامی به جلو (ماهیت و غایت انقلاب اسلامی)، (تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۸/۱۲/۱۳۸۸): تئوری‌ بایسته در تحلیل انقلاب اسلامی.
 • همایش انقلابی برای انقلابی شدن، (همدان: دانشکده هنر دانشگاه بوعلی، ۴/۶/۱۳۸۹): وضعیت فقه در قم پس از انقلاب اسلامی.
 • همایش تبیین اهداف انقلاب اسلامی، (تهران: دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف، ۲۲/۷/۱۳۸۹): مبانی آزادی از نگاه اسلام و غرب.
 • همایش خاورمیانه اسلامی از نگاه امام خمینی، (ملایر: دانشگاه ملایر، ۲۴/۱۱/۱۳۸۹): نقش رهبر در جریان‌های اسلامی عرب معاصر.
 • همایش بیداری اسلامی، (اصفهان: خانه مشروطیت، ۸/۲/۱۳۹۰): بررسی تطبیقی ظرفیت فقه شیعه و سنی در ایجاد بیداری اسلامی.
 • همایش تحول در علوم انسانی، (اصفهان: دانشگاه صنعتی، ۱۴/۲/۱۳۹۰): شبهه‌شناسی علوم انسانی و علم دینی.
 • همایش به سوی کربلا، (اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۱۴/۲/۱۳۹۰): نقش فرد در حیات مؤمنانه.
 • همایش اسلام و سکولاریسم، (تهران: دانشگاه تهران، ۲۹/۹/۱۳۹۰): بایسته‌های مواجهه مسلمانان با سکولاریسم.
 • همایش تولید علوم اسلامی، (تهران: دانشگاه تربیت مدرس، ۱۲/۱۰/۱۳۹۰): بایسته‌های تحول در علوم فنی موجود به سوی علوم فنی اسلامی.
 • همایش نقش استعمار انگلیس در فرقه‌سازی‌های مذهبی، (تهران: دانشکده نساجی، ۲۶/۱۱/۱۳۹۰): مناسبات دین و استعمار در تجربه ایران معاصر.
 • همایش مشارکت سیاسی و امنیت ملی، (اصفهان: دانشگاه اصفهان، ۲/۱۲/۱۳۹۰): مشارکت سیاسی از منظر رویکردهای چهارگانه دینی، فلسفی، تاریخی و سیاسی و تأثیر آن بر امنیت ملی.
 • همایش سلوک در ذیل شخصیت عرفانی حضرت امام (ره)، (تهران: حوزه هنری، ۳/۳/۱۳۹۱): امام خمینی (ره) در اوصاف انسانی.
 • طرح ضیافت (ویژه اساتید دانشگاه‌ها)، (مشهد: دانشگاه فردوسی، ۲۰ الی ۲۷/۴/۱۳۹۱): مبانی اندیشه سیاسی در اسلام.
 • همایش روحانی در قاب سینما، (تهران: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۱/۲/۱۳۹۲): آینده‌نگاری سیمای روحانی و سینما در ایران.
 • همایش خروش بیداری، (قم: سالن همایش‌های انجمن‌های علمی حوزه، ۴/۷/۱۳۹۲): فعالیت‌های سیاسی شیخ عباس‌علی اسلامی سبزواری.
 • همایش اصحاب عشق، (قم: مجتمع یاوران مهدی، ۲۹/۱/۱۳۹۳): بایسته‌های توسعه مؤسسات فرهنگی مردم نهاد.
 • همایش جنود عقل، (تهران: اردوگاه شهید چمران، ۲۹/۶/۹۳): مغالطات روشی مسلمین در مواجه با غرب.
 • همایش بسیج و رسانه، (مشهد: سالن همایش‌های هتل نخل، ۲۶/۹/۱۳۹۳): رسانه و عقلانیت در نظام اسلامی.
 • همایش بررسی ماهیت اسلام‌ستیزی غرب، (تهران: مؤسسه مطالعات راهبردی اندیشه‌سازان نور، ۵/۱۱/۱۳۹۳): بررسی واقعه مجله شارلی عبدو فرانسه.
 • همایش میراث امام و رهبری، (تهران: دانشگاه تهران، ۵/۳/۹۴): نقش تفسیر حضرت امام در بازخوانی میراث وی.
 • .

 

ب ـ ۲) همایش‌های خارج ایران

 • همایش تعامل عرفان و فقه، (علیگر: مدینه‌ العلوم سیمنری، ۵ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با ۱۵/۱۰/۱۳۸۹): نقش عارفان فقیه در تحولات سیاسی.
 • همایش علوم اسلامی و چالش‌های آینده، (دهلی: دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه، دپارتمان مطالعات علوم اسلامی، ۱۹/۱: ژانویه/ ۲۰۱۱ مطابق با ۲۹/۱۰/۱۳۸۹): وضعیت علوم اسلامی در ایران پس از انقلاب اسلامی.
 • همایش پاس‌داشت مقام رابیندر نات تاگور، .(دهلی: رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ۱۹/۱: ژانویه/ ۲۰۱۱ مطابق با ۲۹/۱۰/۱۳۸۹): هنر و حقیقت.
 • همایش تکنولوژی و فرهنگ، (کوالالامپور: UM، ۱۲ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۱/۵/۱۳۹۰): رابطه تکنولوژی و هویت.
 • همایش نقش فرهنگ اسلام در مهار تروریسم، (باکو: CIS، ۱۶ آوریل ۲۰۱۵ مطابق با ۲۷/۱/۹۴): بازخوانی تروریسم از منظر آموزه صلح اسلامی.

 

ج) ارایه مقاله در همایش‌ها

 • همایش امام علی (زابل: دانشگاه ملی، زمستان ۱۳۷۹): نقش مردم در حکومت اسلامی از نگاه نهج‌البلاغه.
 • همایش یک‌صدمین سال‌گرد نهضت مشروطیت ایران و نقش اجتهاد شیعی در آن، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، بهار ۱۳۸۲): تأثیر مطالعات شرق‌شناسی بر تاریخ‌نگاری معاصر ایران.
 • همایش بررسی و نقد نظریه‌پردازی غرب درباره انقلاب اسلامی ایران، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، پاییز ۱۳۸۳): انقلاب اسلامی چالشی بر تئوری‌های ساختارگرا.
 • همایش مشروطیت، (تهران: مجلس شورای اسلامی، تابستان ۱۳۸۵): غرب‌شناسی عالمان شیعه در عصر مشروطیت.
 • همایش بزرگ‌داشت آیت‌الله سید یونس اردبیلی، (اردبیل: دانشگاه محقق، تابستان ۱۳۸۵): بررسی تطبیقی غرب‌شناسی عالمان شیعه و روشن‌فکران.
 • همایش تأثیر انعطاف فرهنگی بر اعتلای فرهنگی، (زاهدان: دانشگاه آزاد، ۲۴/۹/۱۳۸۷): نقش قانون در تثبیت فرهنگ‌ دینی.

 

میزگردهای علمی

الف) میزگردهای دانشگاهی

 • اندیشه سیاسی دکتر شریعتی: با دکتر سید ابوالفضل حسینی در نشست دوره‌ای اساتید دانشگاه و معلمان سبزوار (زمستان ۱۳۸۳).
 • نظریه‌پردازی غرب درباره انقلاب اسلامی، با حضور دکتر رامین خان‌بگی، حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد نوروزی و دکتر محمدمهدی اسماعیلی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم (پاییز ۱۳۸۳).
 • پاس‌داشت استاد سید جلال‌الدین آشتیانی، مجری میزدگرد علمی با حضور آقایان حجت‌الاسلام غلام‌رضا فیاضی، حجت‌الاسلام علی‌اکبر رشاد و دکتر غلام‌رضا اعوانی در سالن همایش‌های دارالشفای حوزه علمیه قم (پاییز ۱۳۸۵).
 • امکان علوم سیاسی اسلامی، با دکتر صادق زیباکلام در تالار شیخ ا نصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (پاییز ۱۳۸۵).
 • راه‌های تولید علم دینی، با دکتر مسعود آذربایجانی در دانشگاه امام صادق تهران (۳۰/۹/۱۳۸۶).
 • نقش انقلاب اسلامی در بیداری دینی جهان معاصر، با نصرالدین اصغری حسامیه در دانشگاه شهید چمران اهواز (۲/۸/۱۳۸۷).
 • نقش روشن‌فکران در تحولات تاریخ معاصر ایران، با دکتر علی‌رضا رجایی در دانشگاه صنعتی اصفهان (۹/۲/۱۳۸۷).
 • نقش سید جمال‌الدین اسدآبادی در تطور فکر درونی شیعه در تاریخ معاصر ایران، با دکتر حبیبیان در آموزشکده فنی حضرت زینب کبری (س) همدان (۲۷/۴/۱۳۸۷).
 • نقش روحانیت در تکامل اندیشه سیاسی از مشروطیت تا حال، با دکتر جواد اطاعت در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری (۱۶/۵/۱۳۸۷).
 • مبانی نظری انقلاب اسلامی، با دکتر علی‌رضا رجایی در تالار شهید فتوحی (شماره ۸) دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۳/۱۱/۱۳۸۷).
 • انقلاب اسلامی؛ تلاش نخبگان یا توده‌ها، با دکتر حسین کچوئیان در مجموعه فرهنگی اسوه تهران (۲۱/۱۱/۱۳۸۷).
 • تأثیر عقلانیت بر تحولات عینی، با دکتر حمید پارسانیا، دکتر عماد افروغ و دکتر داود مهدوی‌زادگان در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (۱۵/۱۲/۱۳۸۷).
 • مبانی مشروعیت در اندیشه سیاسی اسلام، با دکتر مصطفی کواکبیان در دانشکده علوم اقتصادی تهران (۲۸/۲/۱۳۸۸).
 • علم دینی، با آقای مهدی نصیری در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) تهران در اردوگاه صاحب‌الزمان (عج) شهرک شهید محلاتی تهران (۲۱/۴/۱۳۸۹).
 • سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، با دکتر صادق زیباکلام در دانشگاه صنعتی اصفهان (۱۷/۸/۱۳۸۹).
 • غرب جدید در ذهنیت ایرانیان معاصر، با دکتر لطف‌الله آجودانی در دانشکده هنر دانشگاه کاشان (۲۵/۱۱/۱۳۸۹).
 • ویژگی‌های خط امام و گفتمان رهبری، با دکتر مسعود پزشکیان در دانشگاه قم (۵/۱۰/۱۳۹۰).
 • عرفی شدن دین، مجری میزدگرد علمی با حضور آقایان دکتر علی‌رضا شجاعی‌زند و حبیب‌الله بابایی در پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی (۲۰/۱۱/۱۳۹۰).
 • مردم‌سالاری دینی و لیبرال دموکراسی غربی، با دکتر علی‌رضا علوی‌تبار در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (۳۰/۱۱/۱۳۹۰).
 • نظریه دموکراسی، با دکتر مقصود رنجبر در دانشگاه آزاد قم (۷/۱۲/۱۳۹۰).
 • مردم‌سالاری دینی از مبانی نظری تا میزان تحقق در تجربه جمهوری اسلامی ایران، با دکتر علی شکوهی در دانشگاه تبریز (۹/۱۲/۱۳۹۱).
 • مردم‌سالاری دینی در میانه سیاست‌ورزی و دین‌ورزی در دوره جمهوری اسلامی ایران، با دکتر بیژن عبدالکریمی در دانشگاه صنعتی اصفهان، (۱۵/۱۲/۱۳۹۱).
 • روایت‌های امتداد انقلاب اسلامی، با دکتر محمود شمس‌الواعظین در دانشگاه صنعتی اصفهان، (۲۸/۱۱/۱۳۹۲)
 • جریان‌شناسی نواندیشی دینی، با دکتر محمود شمس‌الواعظین در دانشگاه صنعتی اصفهان، (۲۵/۸/۱۳۹۳).
 • جریان‌شناسی نواعتزالیان متقدم، با دکتر محمدصفر جبرئیلی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (قم) (۱۸/۱۰/۱۳۹۳).
 • سیاست و تمدن، با دکتر سید صادق حقیقت در فرهنگسرای مهر کاشان (۲۵/۱۱/۹۳).
 • جامعه‌شناسی مذاکرات هسته‌ای، با دکتر علی‌رضا شجاعی‌زند، داود مهدوی‌زادگان و پرویز امینی در مرکز رصد دفتر تبلیغات اسلامی قم (خرداد ۱۳۹۴).
 • اربعین و جهانی‌سازی، با دکتر علی‌رضا پیروزمند و دکتر یوسف خانی در دانشگاه باقرالعلوم (ع) (۱۰/۸/۹۵).

 

ب) میزگردهای تلویزیونی

 • جریان‌شناسی فکری ـ فرهنگی دوره جمهوری اسلامی ایران، با مهندس عباس سلیمی‌نمین در برنامه «دیروز، امروز، فردا» شبکه سه سیما (۸/۳/۱۳۸۹).
 • مواجهه اندیشه‌گران ایرانی با غرب در عصر مشروطه، با لطف‌الله آجودانی در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما (۹/۵/۱۳۸۹).
 • بیداری اسلامی از نگاه شهید مطهری، با دکتر محمد منصور‌نژاد در شبکه چهار سیما (۱۰/۲/۱۳۹۰).
 • بایسته‌های تحول در علوم انسانی، با دکتر هادی صادقی در شبکه چهار سیما (۱۹/۲/۱۳۹۰).
 • علوم انسانی غربی و نیازهای تکاملی انسانی، با دکتر جمیله علم‌الهدی در شبکه چهار سیما (۲۰/۲/۱۳۹۰).
 • نقش انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی معاصر، با دکتر محمدرضا وصفی در شبکه چهار سیما (۲۵/۶/۱۳۹۰).
 • معنا و امکان تولید علوم انسانی اسلامی، با دکتر بیژن عبدالکریمی در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما (۲۵/۸/۱۳۹۰ و ۲/۹/۱۳۹۰).
 • دکتر شریعتی در میانه سنت و تجدد، با دکتر تقی آزاد ارمکی در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما (۲۴/۳/۱۳۹۱).
 • انقلاب اسلامی بر مبنای فقه یا فلسفه و عرفان، با مهدی نصیری در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما (۳/۸/۱۳۹۱).
 • نهضت مشروطه؛ دینی یا غربی؟ با لطف‌الله آجودانی در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما (۶/۶/۱۳۹۲ و ۱۳/۶/۱۳۹۲).
 • خوانش تمدنی از ظرفیت‌های شیعه در عصر امام صادق (ع)، با حجج اسلام دکتر حبیب‌الله بابایی و دکتر سعدی در شبکه چهار (۱۹/۵/۹۴).
 • اندیشه‌های سیاسی شهید مطهری، با علی دژاکام، در شبکه چهار (۱۳/۲/۹۵).
 • فقه و کنسرت، با حجت‌الاسلام علی الهی، دکتر مسعود کوثری، و دکتر حمیدرضا نوربخش در برنامه «زاویه» شبکه چهار سیما (۱۷/۶/۹۵).

 

گفت‌وگوهای علمی

الف) گفت‌وگوهای علمی با اندیشمندان غیر ایرانی در ایران

 • گفت‌وگو با دکتر علیا توت‌کوویچ (بوسنی و هرزوگوین)، (قم: مؤسسه امام خمینی، زمستان ۸۷ ): اسلام و دموکراسی.
 • گفت‌وگو با پروفسور حامد آلگار (آمریکا)، (قم: دانشگاه ادیان و مذاهب، ۲۷/۳/۸۸): سیر تعامل تصوف و تشیع در ایران.
 • گفت‌وگو با دکتر سرجیو مویا (کاستاریکا)، (قم: مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح، ۱۳/۱۰/۱۳۸۸): اندیشه سیاسی شیعه.

 

ب) گفت‌وگوهای علمی با اندیشمندان غیر ایرانی در خارج از ایران

 • گفت‌وگو با دکتر محمد حبش، (دمشق: مسجد الزهراء، ۹ آگوست ۲۰۰۹ مطابق با ۱۷/۵/۱۳۸۸): اسلام و تجدد.
 • گفت‌وگو با پروفسور طلال عتریسی، (بیروت، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ۲۷ آگوست ۲۰۰۹ مطابق با ۵/۶/۱۳۸۸): تکنولوژی و فرهنگ.
 • گفت‌وگو با دکتر شفیق جراده، (بیروت: پژوهشگاه حکمت‌های دینی و فلسفی، ۱ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۱۰/۶/۱۳۸۸): هویت انسانی در اسلام و غرب.
 • گفت‌وگو با پروفسور جرج جرداق، (بیروت: مرکز پخش صدای لبنان، ۱ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۱۰/۶/۱۳۸۸): هیمنه غرب؛ مانع اساسی در گفت‌وگو با تمدن غرب.
 • گفت‌وگو با دکتر سمیر سلیمان، (بیروت: دفتر مجله lodeba، ۳ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۱۲/۶/۱۳۸۸): نسبت میان فرهنگ‌، مدنیت و تمدن اسلامی.
 • گفت‌وگو با علامه سید جعفر مرتضی عاملی، (بیروت: منزل شخصی، ۸ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۱۷/۶/۱۳۸۸): نقش تاریخ در اندیشه دینی و مادی.
 • گفت‌وگو با دکتر اسعد سحمرانی، (طرابلس: منزل شخصی، ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۲۱/۶/۱۳۸۸): اسلام و جهانی شدن.
 • گفت‌وگو با دکتر رضوان نایف سید احمد، (بیروت: منزل شخصی، ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۲۴/۶/۱۳۸۸): هویت انسانی.
 • گفت‌وگو با علامه سید محمدحسین فضل‌الله، (بیروت: دفتر شخصی، ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۲۵/۶/۱۳۸۸): ضرورت‌های سیاست دینی در جهان اسلام.
 • گفت‌وگو با دکتر وجیه قانصو، (بیروت: منزل شخصی، ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۹ مطابق با ۲۵/۶/۸۸): ضرورت‌های تمدن اسلامی در مواجهه با تمدن غربی.
 • گفت‌وگو با پروفسور علی‌محمد نقوی، (علیگر هند: دانشگاه اسلامی علیگر، ۶ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با ۱۶/۱۰/۱۳۸۹): روش‌شناسی تحول در علوم انسانی.
 • گفت‌وگو با پروفسور اظهر دهلوی، (علیگر هند: دانشگاه اسلامی علیگر، ۵ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با ۱۵/۱۰/۱۳۸۹): تمدن ایرانی در هندوستان.
 • گفت‌وگو با پروفسور اختر الواسع، (دهلی: دانشگاه اسلامی جاما ملی هند، ۸ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با ۱۸/۱۰/۱۳۸۹): مقایسه وضعیت علوم انسانی در ایران و هند.
 • گفت‌وگو با پروفسور سید محمد عزیزالدین حسین همدانی، (دهلی: دانشگاه اسلامی جاما ملی هند، ۸ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با ۱۸/۱۰/۱۳۸۹): مقایسه وضعیت مدیریت سیاسی در ایران و هند.
 • گفت‌وگو با پروفسور اصغرعلی انجینیر، (بمبئی: دفتر شخصی، ۱۵ ژانویه ۲۰۱۱ مطابق با ۲۵/۱۰/۱۳۸۹): سکولاریسم در جهان اسلام.
 • گفت‌وگو با پروفسور عثمان بکر، (کوالالامپور: IAIS، ۱۲ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۱/۵/۱۳۹۰): نقش فلسفه در صورت‌بندی تمدن اسلامی.
 • گفت‌وگو با پروفسور شهریار محمد زین، (کوالالامپور: UM، ۱۲ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۱/۵/۱۳۹۰): آسیب‌شناسی نظام‌های آموزشی در جهان اسلام.
 • گفت‌وگو با پروفسور عزیزان، (کوالالامپور: UM، ۱۲ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۱/۵/۱۳۹۰): رابطه تکنولوژی و فرهنگ.
 • گفت‌وگو با پروفسور کریم کرو، (کوالالامپور: IAIS، ۱۷ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۶/۵/۱۳۹۰): بیداری اسلامی و عقلانیت جهانی.
 • گفت‌وگو با پروفسور مدثر عبدالرحیم، (کوالالامپور: ISTAC، ۱۷ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۶/۵/۱۳۹۰): سیاست شایسته در عصر حاضر (با تأکید بر نقش بیداری اسلامی).
 • گفت‌وگو با پروفسور بهارالدین احمد، (کوالالامپور: ISTAC، ۱۸ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۲۷/۵/۱۳۹۰): چشم‌انداز تفکر اسلامی.
 • گفت‌وگو با دکتر محسن لبیب، (جاکارتا: ICC، ۲۴ آگوست ۲۰۱۱ مطابق با ۴/۶/۱۳۹۰): اسلام در اندونزی.
 • گفت‌وگو با پروفسور عمر شهاب، (جاکارتا: منزل شخصی، ۲۹ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۹/۶/۱۳۹۰): آسیب‌شناسی اسلام‌گرایان معاصر.
 • گفت‌وگو با دکتر عمر شهاب، (جاکارتا: منزل شخصی، ۲۹ آگوست ۲۰۱۱، مطابق با ۹/۶/۱۳۹۰): هویت اسلامی معاصر.
 • گفت‌وگو با شیخ راویل مفتی اعظم مسلمانان روسیه، (مسکو: دفتر کار شخصی، ۱۷ آگوست ۲۰۱۲، مطابق با ۲۷/۵/۱۳۹۱): اسلام و سیاست در روسیه.

 

کتاب‌ها

الف) گزیده کتاب‌های چاپ شده

 • احمد رهدار و دیگران، روابط امام علی و خلفا به روایت نهج‌البلاغه، (قم: مؤسسه مذاهب اسلامی، چ ۱، ۱۳۸۱).
 • احمد رهدار و دیگران، جستاری نظری در باب تمدن، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ ۱، ۱۳۸۶).
 • احمد رهدار (زیرنظر)، بنیادهای معرفت‌شناسی در غرب و تشیع، (تهران: مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌ جمهوری و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح، چ ۱، ۱۳۸۷).
 • احمد رهدار (زیرنظر)، تأملاتی در فلسفه انقلاب اسلامی و بازتاب‌های آن در جهان معاصر، (تهران: مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌ جمهوری و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح، چ ۱، ۱۳۸۸).
 • احمد رهدار (زیرنظر)، انقلاب اسلامی و نظریه‌پردازی مدرن، (قم: جامعه ‌الزهراء، چ ۱، ۱۳۸۸).
 • احمد رهدار، غرب‌شناسی علمای شیعه در تجربه ایران معاصر، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چ ۱، ۱۳۹۰): برنده جایزه کتاب سال حوزه.
 • احمد رهدار، بررسی و نقد تئوری‌های انقلاب اسلامی ایران، (قم: معارف، چ ۱، ۱۳۹۲).

 

ب) کتاب‌های در دست چاپ

 • احمد رهدار، اسلام سیاسی؛ تئوری‌پردازی مفهومی، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).
 • احمد رهدار، اسلام سیاسی از منظر تئوری‌پردازان مسلمانان، (قم: کتاب فردا).
 • احمد رهدار، اسلام سیاسی از منظر تئوری‌پردازان غربی، (تهران: نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی).
 • احمد رهدار، ظرفیت‌های تمدنی جهان اسلام، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).
 • احمد رهدار، بررسی نظری چشم‌انداز تعامل فقه و سیاست، (قم: مؤسسه فتوح اندیشه).
 • احمد رهدار، مناسبات فقه و سیاست در مکاتب فقهی شیعه، (قم: مؤسسه فتوح اندیشه).
 • احمد رهدار، علم دینی؛ گذار از علم سکولار، (قم: کتاب فردا).

 

گزیده مقالات چاپ شده

الف) مقالات مندرج در کتاب‌ها

 • احمد رهدار، «بررسی تطبیقی دو کتاب تنبیه الامه و طبایع الاستبداد»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، کتاب آموزه، ج ۱، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۱)، صص ۱۳ ـ ۴۵٫
 • احمد رهدار، «سیری در حیات سیاسی میرزا حسن مجتهد تبریزی»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، حیات و اندیشه سیاسی عالمان عصر مشروطه، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۲)، صص ۱۴۵ ـ ۱۸۶٫
 • احمد رهدار، «گزارش و ارزیابی کتاب انقلاب مشروطیت ایران»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، جریان‌شناسی تاریخ‌نگاری مشروطیت، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۳)، صص
 • احمد رهدار، «تأثیر شرق‌شناسی بر تاریخ نگاری ایران معاصر»، مندرج در: مدرنیته و عصر مشروطیت، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۳)، صص ۱۷۱ ـ ۲۲۸٫
 • احمد رهدار، «غرب‌شناسی حاج‌آقا نورالله اصفهانی»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، مجموعه مقالات نخستین همایش تبیین آراء و بزرگ‌داشت هشتادمین سال‌گرد نهضت آیت‌الله شهید حاج‌آقا نورالله اصفهانی، (اصفهان: سازمان فرهنگی ـ هنری شهرداری، چ ۱، ۱۳۸۴)، صص ۸۸ ـ ۱۲۸٫
 • احمد رهدار، «انقلاب اسلامی ایران؛ چالشی بر تئوری‌های ساخت‌گرا»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، شرق‌شناسی نوین و انقلاب اسلامی، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۴)، صص ۱۷۱ ـ ۳۰۴٫
 • احمد رهدار، «مقایسه تطبیقی انقلاب نیکاراگوا و انقلاب اسلامی ایران»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، انقلابی متمایز، (قم: بوستان کتاب، چ ۱، ۱۳۸۵)، صص ۲۹۸ ـ ۳۱۱٫
 • احمد رهدار، «در دفاع از اندیشه و رفتار سیاسی ایرانیان»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، انقلابی متمایز، (قم: بوستان کتاب، چ ۱، ۱۳۸۵)، صص ۴۴۷ ـ ۴۶۳٫
 • احمد رهدار، «درک نامشروط از مشروطه ایرانی»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، تشیع و مدرنیته در ایران معاصر، ج ۱، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۷)، صص ۲۸۹ ـ ۳۸۵٫
 • احمد رهدار، «مدرنیزاسیون تفکیکی»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، تشیع و مدرنیته در ایران معاصر، ج ۲، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۷)، صص ۲۰۹ ـ ۲۹۵٫
 • احمد رهدار، «استعمار فرانو؛ استعمار منتشر»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، استعمار فرانو ، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چ ۱، ۱۳۸۷)، صص ۹۳ ـ ۱۳۶٫
 • احمد رهدار، «بررسی تطبیقی ظرفیت‌های ایران و مالزی برای الگوی تمدنی جهان اسلام»، مندرج در: جمعی از نویسندگان، تمدن نوین اسلامی، (قم: پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی، چ ۱، ۱۳۹۱)، صص ۲۱۷ ـ ۲۷۷٫
 • احمد رهدار، «حرکت تکاملی انسان در تاریخ»، مقدمه: یحیی عبداللهی، فلسفه تاریخ شیعی، (قم: کتاب فردا، چ ۱، ۱۳۹۳).

 

ب) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ پژوهشی

 • احمد رهدار، «تبیین تطورات سیاسی تصوف و نسبت آن با تشیع»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی جستارهای سیاسی معاصر، س ۱، ش ۱ (بهار و تابستان ۱۳۸۹)، صص ۷۹ ـ ۱۲۶٫
 • احمد رهدار، «رابطه دین و هویت؛ بررسی انتقادی دیدگاه کارل راجرز»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی اندیشه نوین دینی، س ۷، ش ۲۶ (پاییز ۱۳۹۰)، صص ۱۶۵ ـ ۱۸۴٫
 • احمد رهدار و دادخدا خدایار، «ملاحظاتی بر دیدگاه تصلب و بن‌بست سنت اسلامی در تجربه اندیشه ایرانی»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی، س ۱۷، ش ۶۳ (بهار ۱۳۹۱)، صص ۱۴۷ ـ ۱۷۰٫
 • احمد رهدار و یحیی عبداللهی، «محرک تاریخ از دیدگاه علامه طباطبایی»، دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی نظریه‌های اجتماعی متفکران اسلام، س ۳، ش ۱ (بهار و تابستان ۱۳۹۲)، صص ۱۱۱ ـ ۱۲۹٫
 • احمد رهدار، «بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های سیاست اسلامی، س ۱، ش ۳ (پاییز ۱۳۹۲)، صص ۹۱ ـ ۱۱۱٫
 • احمد رهدار و علی فقیهی، «مناسبات فقه و سیاست از منظر سه دیدگاه وکالت، نظارت و ولایت فقه با تأکید بر دوره معاصر»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی حکومت اسلامی، س ۱۸، ش ۶۹ (پاییز ۹۲)، صص ۵ ـ ۳۰
 • احمد رهدار و دادخدا خدایار، «نسبت عرفان و سیاست»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی سیاست متعالیه، س ۱، ش ۳ (زمستان ۱۳۹۲)، صص ۴۳ ـ ۶۰٫
 • احمد رهدار و سید محمدحسین متولی امامی، «بررسی انتقادی معرفت‌شناسی هیدگر از منظر فلسفه اسلامی»، فصل‌نامه علمی ـ پژوهشی کلام اسلامی، س ۲۲، ش ۸۸ (زمستان ۱۳۹۲)، صص ۱۰۹ ـ ۱۲۸٫

 

ج) مقالات مندرج در فصل‌نامه‌های علمی ـ ترویجی ـ تخصصی

 • تساهل و خشونت در نگاه علوی: فصل‌نامه فرهنگ کوثر، س ۶، ش ۵۶ (زمستان ۱۳۸۲)، صص ۸ ـ ۱۸٫
 • کلیاتی درباره غرب‌شناسی علمای شیعه (با تکیه بر تحولات تاریخ معاصر ایران): فصل‌نامه مطالعات سیاسی، س ۴، ش ۱۸ (زمستان ۱۳۸۴)، صص ۵۶ ـ ۸۷٫
 • روش‌شناسی تاریخ‌نگاری مشروطه درباره عالمان دینی، فصل‌نامه حوزه، س ۲۳، ش ۱۳۴ ـ ۱۳۵ (تابستان ۱۳۸۵: ویژه روحانیت و مشروطیت)، صص ۱۲۸ ـ ۲۱۱٫
 • انقلاب اسلامی؛ پایگاه گذار از سیطره گفتمانی غرب، فصل‌نامه مطالعات انقلاب اسلامی، س ۳، ش ۸ (بهار ۱۳۸۶)، صص ۴۵ ـ ۸۳٫
 • شریعتی و روحانیت، فصل‌نامه حوزه، س ۲۴، ش ۱۴۳ ـ ۱۴۴ (زمستان ۱۳۸۶: ویژه روشن‌فکری حوزوی، ش ۳ ـ ۴)، صص ۲۱۸ ـ ۲۹۶٫
 • فقر تئوریک فلسفه سیاسی غرب در فهم انقلاب اسلامی، فصل‌نامه ۱۵ خرداد، دوره سوم، س ۴، ش ۱۴ (زمستان ۱۳۸۶)، صص ۷۹ ـ ۱۲۳٫
 • بایسته‌های فرهنگ‌سازی بومی، فصل‌نامه نامه دولت اسلامی، س ۱، ش ۲ (بهار ۱۳۸۷)، صص ۱۱۰ ـ ۱۲۵٫
 • توسعه اسلامی؛ امکان یا ضرورت، فصل‌نامه نامه دولت اسلامی، س ۱، ش ۳ ـ ۴ (تابستان و پاییز ۱۳۸۷)، صص ۳۴ ـ ۴۸٫
 • نظریه‌‌پردازی‌های روشن‌فکرانه درباره روند غرب‌شناسی عالمان شیعه، فصل‌نامه نامه تاریخ‌‌پژوهان، س ۴، ش ۱۵ (پاییز ۱۳۸۷)، صص ۱۸ ـ ۴۹٫
 • جریان روشن‌فکری و وارونه‌نویسی غرب‌شناسی عالمان شیعه در تاریخ معاصر ایران: فصل‌نامه ۱۵ خرداد، س ۵، ش ۱۵ (بهار ۱۳۸۷)، صص ۲۹ ـ ۷۰٫
 • بایسته‌های دولت اسلامی؛ با تکیه بر مسأله حجاب دانشگاهی، فصل‌نامه نامه دولت اسلامی، س ۳، ش ۷ ـ ۸ (بهار و تابستان ۱۳۸۹)، صص ۱۸ ـ ۵۹٫
 • تاریخ از دو منظر تفکر دینی و تفکر مادی، فصل‌نامه تاریخ در آیینه پژوهش، س ۷ ( ش ۱: بهار ۱۳۸۹)، ش ۲۵، صص ۵۱ ـ ۷۰٫
 • بررسی تطبیقی ظرفیت‌های ایران و مالزی برای الگوی تمدنی جهان اسلام، فصل‌نامه ۱۵ خرداد، س ۹، ش ۳۰ (زمستان ۱۳۹۰)، صص ۲۹ ـ ۸۰٫
 • ظرفیت‌های تمدنی روسیه برای انقلاب اسلامی و جهان اسلام، فصل‌نامه پانزده خرداد، س ۱۰، ش ۳۳ (تابستان ۱۳۹۱)، صص ۱۵۵ ـ ۲۱۰٫
 • تفاوت‌های تفسیری انقلاب اسلامی و غرب از مفهوم اسلام سیاسی، فصل‌نامه پانزده خرداد، س ۱۰، ش ۳۴ (زمستان ۱۳۹۱)، صص ۵۱ ـ ۸۲٫
 • آسیب‌شناسی جنبش‌های بیداری اسلامی در خاورمیانه در پرتو تجربیات انقلاب اسلامی، فصل‌نامه پانزده خرداد، س ۹، ش ۳۲ (تابستان ۱۳۹۱)، صص ۳۱ ـ ۷۰٫
 • بررسی الزام حکومتی حجاب، فصل‌نامه حوزه، س ۳۰، ش ۱۶۷ (بهار ۱۳۹۲)، صص ۱۸۶ ـ ۲۶۹٫
 • تمدن اسلامی؛ تمدنی فراتر از ملیت و مذهب، فصل‌نامه علوم انسانی اسلامی، ش ۱۱ ـ ۱۲ (پاییز و زمستان ۱۳۹۳)، صص ۹۹ ـ ۱۰۴٫

 

د) مقالات مندرج در ماه‌نامه‌ها

 • از وحدت قدسی تا کثرت عرفی (تأملاتی درباره نسبت ما و سکولاریسم)، ماه‌نامه سوره اندیشه، ش ۵۰ ـ ۵۱ (مرداد و شهریور ۱۳۹۰)، صص ۸۹ ـ ۹۳٫
 • بررسی پنج نظریه در باب پایان مدرنیته: ماه‌نامه معرفت، ش ۶۸ (مرداد ۱۳۸۲)، صص ۴۳ ـ ۵۹٫
 • تقدم حوزه خصوصی بر حوزه عمومی در لیبرالیسم، ماه‌نامه سوره اندیشه، ش ۶۲ ـ ۶۳ (شهریور و مهر ۹۱)، صص ۱۰۹ ـ ۱۱۱
 • جنگ‌های مدرن: ماه‌نامه رواق اندیشه، س ۴، ش ۳۰، (خرداد ۱۳۸۳)، صص ۵۴ ـ ۷۶٫
 • رویکرد تاریخی به زمینه‌های نظری پیدایش سکولاریسم، ماه‌نامه زمانه، ش ۲۵ ـ ۲۶ (خرداد و تیر ۱۳۹۱)، صص ۱۰ ـ ۱۳٫
 • رویکرد تاریخی به زمینه‌های نظری پیدایش سکولاریسم، ماه‌نامه زمانه، س ۱۱ (ش پیاپی ۱۱۲ ـ ۱۱۳)، ش ۲۵ ـ ۲۶ (خرداد و تیر ۱۳۹۱)، صص ۱۰ ـ ۱۳٫
 • سیری در احوال و افکار فقیه مبارز و سیاست‌ورز شیراز عصر مشروطه، ماه‌نامه زمانه، س ۸، ش ۸۶ ـ ۸۷ (آبان و آذر ۱۳۸۸)، صص ۳۸ ـ ۴۵٫
 • ظرفیت‌های انقلاب اسلامی برای انقلاب‌های اسلامی عربی، ماه‌نامه سوره، ش ۵۶ ـ ۵۷ (بهمن و اسفند ۱۳۹۰)، صص ۴۵ ـ ۴۸٫
 • عوامل رویکرد و توجه علمای شیعه به غرب: ماه‌نامه زمانه، س ۶، ش ۵۶ (اردیبهشت ۱۳۸۶)، صص ۳۹ ـ ۴۴٫
 • غیبت معنی؛ تأملی درباره چیستی نیهیلیسم، ماه‌نامه سوره اندیشه، ش ۶۲ ـ ۶۳ (شهریور و مهر ۱۳۹۱)، صص ۱۹۵ ـ ۱۹۹٫
 • نیکولو ماکیاولی؛ نخستین انسان رنسانسی: ماه‌نامه رواق اندیشه، س ۴، ش ۳۳، (شهریور ۱۳۸۳)، صص ۸۸ ـ ۱۱۲