خط مشی گذاری با رویکرد اسلامی (سطح ۴ – دکتر تسلیمی)