تخصصی مدیریت اسلامی دوره های آموزشی مرکز تخصصی
مدیریت اسلامی

گواهینامه

ارائه گواهینامه رسمی اجتهاد، تدریس و تبلیغ مدیریت اسلامی از سوی بنیاد مدیریت اسلامی

کتاب ها و کتابخانه

برخورداری از بانک کتاب های مدیریت، مدیریت اسلامی و تالیفات بنیاد مدیریت اسلامی

دوره های تدریس

جذب طلاب و روحانیون مستعد و متعهد در حوزه مدیریت اسلامی در سطح سه حوزه

آخرین اخبار

۰۹
آذر
تصویب عناوین و اهداف دروس رشته مدیریت اسلامی با ۴ گرایش‌ «الگوی مدیریت معصومین(ع)» «فلسفه مدیریت اسلامی» « مطالعات آینده پژوهی» و « سیاست‌گذاری فرهنگی

در یکصد و بیست و یکمین جلسه کمیسیون مراکز تخصصی حوزه های علمیه گزارش تدوین شده۴ گرایش «الگوی مدیریت معصومین(ع)» «فلسفه مدیریت اسلامی» « مطالعات آینده پژوهی» و « سیاستگذاری فرهنگی» برای تصویب مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه عناوین درسی و اهداف تمام گرایش ها به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به […]

دستاوردهای مرکز

بانک کتاب
مقالات
دانش پژوهان
اساتید

دروس آموزشی مرکز

شما میتوانید بیاموزید (بزودی)

فیلم معرفی مرکز